Все записи автора vitalik

«Секонд-хенд моей жизни»

Продолжаются занятия из цикла «Счастливая семья: шаг за шагом». Сделаем еще один шаг с теми, кто хочет научиться строить гармоничные отношения с собой и со своим партнером. Для этого мы проведем терапевтическое занятие, которое посвятим проработке детских травм и родительских предписаний, живущих в нас и мешающим нам. Занятие, состоится 28-29 ноября и называется «Секонд-хенд моей жизни», проводит Игорь Старынин.

Читать далее «Секонд-хенд моей жизни»

Тренинг по снижению стресса в своей жизни «Быть или не быть»

Начинается новый проект по снижению стресса в своей жизни «Мир в твоей душе». На занятиях мы будет практически осваивать методы саморегуляции. Кто не хочет жаловаться окружающим на трудности, а желает наполнить свою жизнь яркими красками – добро пожаловать! Первое занятие «Быть или не быть» будет проводить — Елена Старынина — 24-25 октября.
Читать далее Тренинг по снижению стресса в своей жизни «Быть или не быть»

15 золотых правил воспитания от Юлии Гиппенрейтер

Юлия Борисовна Гиппенрейтер в своих многочисленных книгах по психологии («Общаться с ребенком. Как?», Самая важная книга для родителей и других) обращает внимание родителей на то, как они взаимодействуют со своими детьми и как разговаривают с ними.
Читать далее 15 золотых правил воспитания от Юлии Гиппенрейтер

Методы арт-терапии в групповом, индивидуальном и семейном консультировании

Центр психологического здоровья «Sanata» в сотрудничестве с Всеукраинской Арт – терапевтической ассоциацией начинает обучающую программу «Методы арт – терапии в индивидуальном, групповом и семейном консультировании».

Читать далее Методы арт-терапии в групповом, индивидуальном и семейном консультировании

Психологический проект «Счастливая семья – шаг за шагом». Тема занятия «Что мне мешает Любить?»

Рады сообщить о начале нового проекта «Счастливая семья – шаг за шагом». Его целью является построение здоровых и  гармоничных   отношений,  способствующих личному и духовному росту каждого члена семьи. Если мы хотим жить лучше завтра, то создать условия для воспитания здорового поколения необходимо уже сегодня…
Читать далее Психологический проект «Счастливая семья – шаг за шагом». Тема занятия «Что мне мешает Любить?»

Напрямки соціальної психології

  Біхевіористичний напрямок в соціальній психології

У самому загальному плані біхевіоризм у соціальній психології являє собою перенесення принципів, розроблених у традиційному біхевіоризмі й необіхевіоризмі, на нове коло об’єктів – об’єкти соціально-психологічного знання.

Ще в 30-ті роки відбулося розмежування в психологічній школі біхевіоризму. Поряд з ортодоксальною лінією розвитку виділилася лінія розвитку «зм’якшеного» біхевіоризму, або необіхевіоризму, пов’язана в першу чергу з іменами Э.Толмена, К.Халла й відзначена ускладненням традиційної біхевіористичної схеми S — R  за рахунок введення проміжних змінних, так званих медіаторів.

В області соціальної психології ми зустрічаємося із цими двома тенденціями: радикальна лінія найбільш чітко представлена оперантним підходом Скіннера і його послідовників. Медіаторная лінія розвитку найбільше широко представлена й пов’язана з такими авторами, як Н.Міллер, Д.Доллард, А.Бандура, Р.Уолтрес і ін.

Основною проблемою біхевіористичної орієнтації традиційно є научіння. Саме через научіння здобувається весь репертуар поведінки. Намагаючись відповістити на запитання про те, як відбувається научіння, автори фокусують увагу на умовах оточення (середовища) — стимулах, які «відповідальні» за придбання, модифікацію, ослаблення окремих поведінкових зразків.

Поняття «стимул», «реакція» є базовими для даного напрямку в цілому. Прихильники скіннерівського підходу визначають стимул як фізичну, або матеріальну, подію, яка має бути такою, що давала б змогу спостерігатися і маніпулюватися.

Прихильники медіаторного підходу приділяють основну увагу поділу стимулів і реакцій на внутрішні і зовнішні. Схему S — R вони замінили схемою S — r — s — R. Внутрішні стимули й реакції виступають як медіатори (посередники).

Іншим важливим терміном у словнику біхевіоризму виступає термін драйв спонукання. Драйв — це не реакція, не стимул, у жодному разі не психологічний стан, а просто термін для вираження відносини між деякими попередніми операціями експериментатора й силою відповіді організму в результаті. Читать далее Напрямки соціальної психології

 Змістовний модуль ІІ. Соціальна психологія особистості

Лекція  4. Особистість з погляду соціальної психології (2год.)

План

  1. Особистість як предмет дослідження в соціології і психології.
  2. Соціально-психологічні властивості особистості.
  3. Загальна характеристика соціально-психологічних теорій особистості.

 

  1. Особистість як предмет дослідження в соціології і психології

 Що стосується відмінностей соціально-психологічного підходу до дослідження особистості від соціологічного підходу, то ця проблема розв’язується більш менш однозначно. Головна проблема соціологічного аналізу особистості — це проблема соціальної типології особистості.

Набагато складніше йде справа з розподілом проблематики особистості в загальній і соціальній психології. Суперечка торкається питання про те, чи повинна особистість в психології бути розглянута переважно в значенні соціального об’єкту або в системі даної науки головне — поєднання в особистості (а не просто в «людині») соціально значущих рис і індивідуальних властивостей.

  Задача ж соціальної психології — «розкрити всю структурну складність особистості, яка є одночасно як об’єктом, так і суб’єктом суспільних відносин…» (Б.Д. Паригін). Особистість, як вона представлена в цій системі поглядів, не можна зрозуміти поза її соціальними характеристиками. Тому загальнопсихологічна постановка проблеми особистості ніяк не може відрізнятися від соціально-психологічного підходу стосовно запропонованої підстави. Читать далее  Змістовний модуль ІІ. Соціальна психологія особистості

Тема: «Подводные камни в семейных отношениях или как быть счастливым в современной семье».

Семинар – тренинг из цикла «Взаимодействие в кругу семьи»

«Судьба матроса зависит от его знания, что у айсберга есть подводная часть,
а судьба семьи – от понимания чувств, потребностей и структуры,
которые стоят за повседневной жизнью этой семьи».

(Вирджиния Сатир)

Этот семинар посвящен исследованию «подводной части айсберга» в семейных отношениях. Всем известно выражение, что «браки заключаются на небесах…», только разрушаются они на земле…  Тут хочется вспомнить заповедь «что Бог сочетал, человек да не разлучает!» Но ведь разлучает же, разрушает союз отношений, при этом часто оставаясь в «формальном» браке, но содержания любви уже не имеющем. И часто в этом разрушении нельзя обвинить человека, он просто не знал и не заметил подводную часть айсберга, или, как принято это называть, «подводных камней» в семейных отношениях. Вот о них и пойдет речь на предстоящем семинаре. Читать далее Тема: «Подводные камни в семейных отношениях или как быть счастливым в современной семье».

Тема: «О воспитании детей и о родительском искусстве».

Семинар – тренинг из цикла «Взаимодействие в кругу семьи»

 «Мир начинается дома». «Становясь родителями, люди нередко зажимают себя в тиски — они вдруг решают, что должны выполнять лишь свои обязанности, и только, быть серьезными. И они действительно прекращают развлекаться и шутить. Лично я уверена, что все должно быть наоборот. Люди, считающие, что в семье надо оставаться самими собой и получать удовольствие от семейной жизни, видят повседневные проблемы совсем в другом свете».

(Вирджиния Сатир)

Этот семинар посвящен исследованию детско-родительских отношений.

«Родители и дети». Исследование возрастных особенностей в развитии личности, работа в плоскости «я и ребенок» или «я – ребенок», изучение языка отношений (язык принятия и непринятия ребенка), «формула взаимодействия» с ребенком – все эти вопросы стали темой нашего семинара. Трудно недооценить значимость и актуальность темы «родители и дети». На предложенном семинаре мы получим не только полезную информацию о воспитании детей, но и в практических упражнениях прикоснемся к «родительскому искусству», получая полезные знания для своей семьи.

Читать далее Тема: «О воспитании детей и о родительском искусстве».

2-й модуль «Основы индивидуального психологического консультирования»

 22 -23 ноября состоится второй обучающий модуль по теме «Основы индивидуального консультирования»

На это занятие еще могут присоединиться те, кто желает получить знания и отработать навыки психологического консультирования.  Профессиональным консультантом за одно занятие Вы, конечно, еще не   станете.  Но грамотно построить беседу в любой профессиональной сфере, где бы Вы сейчас не работали или учились, сможете точно.  Или попробовать себя совершенно в новой области. Чем еще, помимо основного задания – отработка навыков консультирования,  мы  будем заниматься? Читать далее 2-й модуль «Основы индивидуального психологического консультирования»